Cadwraeth ac Adeiladau Rhestredig

Y Bwthyn, Penmaen, Dolgellau
Mae gwedd gyntaf o brosiect i adfer hen fwthyn cerrig wedi'i gwblhau gyda to pegiau a llechi haphyd, ail bwyntio a thrwsio ffenestri i safon cadwraeth. Ochr yn ochr a'r ail-doi, cafwyd raglen hyfforddi llwyddianus a arianwyd gan Menter Treftadaeth Treflun Dolgellau.
Fideo: Rhan 1 | Rhan 2 | Rhan 3
• GWOBR NFRC 2015

Eglwys Sant Cadfan ,Tywyn
Darparwyd ystafell gyfarfod o fewn corff eglwys rhestredig Gradd I, wedi'i gynllunio fel blwch gwydr yn crogi o fewn y gwagle hanesyddol.
Estyniad Town Hall, Portmeirion
Codwyd estyniad ar gyfer diogelu ac ail ddefnyddio paneli derw hynafol. Tynnwyd rhain o'r Ystafell Duduraidd yng Nghastell Deudraeth pan oedd yr adeilad hwnnw'n sefyll yn segur cyn ei drosi yn westy.Penty, Castle Cottage, Harlech
Creuwyd 4 llofft foethus ar gyfer gwesteion o fewn hen adeilad cyfochrog. Yn wreiddiol yn dafarn, bu'r adeilad 16C yn gwasanaethu fel gweithdy saer a pharlwr angladdau cyn cael ei adfer yn allanol a'i uwchraddio'n fewnol.Y Coetws, Dolgellau
Chwalwyd penty diweddar ar y cyn-weithdy i ddadorchuddio'r coetws gwreiddiol Fictoriaidd. Adferwyd yr adeilad a'i drosi i fwthyn bychan o fewn Ardal Gadwraeth Dolgellau.