Pensaerniaeth Ym Mharc Cenedlaethol Eryri a Gogledd Cymru

Rwyf yn gweithio o fewn Gogledd a Chanolbarth Cymru gyda profiad helaeth o ddelio a safleoedd neu adeiladau sensitif a heriol.


Fe'm ganwyd wrth odrau Cader Idris a caf fy ysbrydoliaeth o fynyddoedd y fro, ein tirlun unigryw a'r adeiladau cerrig sy'n rhan ohono.


Gallaf ddarparu gwasanaeth pensaerniol personol a'm nod yw creu dyluniad arbennig ar gyfer bob comisiwn, Nid wyf yn defnyddio cynlluniau safonol ac nid oes gennyf "steil" arbennig. Mae bob safle a phob Cleiant yn unigryw. Os hoffech godi adeilad newydd sbon neu bod adeilad presennol ganddoch sydd angen ei ddiweddaru neu ymestyn, gallaf ddod a'm profiad a'm gwybodaeth eang i'r dasg o ddehongli eich dymuniadau.


Rwyf wedi delio'n llwyddiannus ac anghenion arbennig Parc Cenedlaethol Eryri ers tro a gallaf weithio o fewn polisiau awdurdodau cynllunio eraill yn yr ardal. Gallaf baratoi cynlluniau manwl ar gyfer anghenion Rheoliadau Adeiladu, BREEAM a safonau amgylcheddol eraill lle meant yn briodol. Gallaf greu ac arwain tim dylunio ar gyfer prosiectau mwy hyd at werth contract adeiladu o £1 miliwn.