Adeiladau Cymunedol

Neuadd Bentref Llanbedr
Mae cynllun i adfer, uwchraddio ac ymestyn neuadd y pentref wedi'i ddylunio mewn cydweithrediad a'r gymuned. Roedd hyn yn cynnwys holiaduron, arolwg defnyddwyr, cyfarfodydd cyhoeddus, arddangosfa a stondin datblygiadau cynaladwy.

 

Pwll Nofio, Harlech
Addasiad o adeilad bwrdeisiol o'r 1970au i ddarparu mynedfa newydd, diweddaru'r bwyty a chodi estyniad waliau dringo. Roedd y cynllun yn rhan o ymgyrch lwyddiannus corff gwirfoddol lleol i achub pwll nofio a'i fabwysiadu fel menter gymunedol.


Ty Siamas, Dolgellau
Adferiad o adeilad rhestredig pwysig yng nghanol Ardal Gadwraeth Dolgellau. Clirio strwythurau ac ail drefnu mewnol i ffurfio Canolfan Gerddoriaeth Celtaidd Cymru (cynlluniwyd yr arddangosfa a ffitiadau mewnol gan eraill). Roedd hwn yn ffrwyth llafur gwaith caled dros nifer o flynyddoedd gan grwp lleol i ddod o hyd i adeilad addas.

  • Gwobr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri "Mynediad i Bawb" 2007

                         

Meithrinfa Seren Fach, Brithdir
Trosiad hen gapel i feithrinfa breifat gan grwp o wirfoddolwyr lleol. Giatiau metel gan Jonathan Cook.

  • Gwobr Awurdod Parc Cenedlaethol Eryri "Eryri Cynaliadwy" 2007