Pensaerniaeth Domestig

Ty, LLanbedr
Mewn tirlun gwledig, Ffram bren hydraidd, to llechi a waliau cerrig ail law lleol, paneli twymo dwr solar, sustem awyru ac adfer gwres, lolfa wydr.

  • "Best Ecological House" Gwobr Daily Telegraph Homes and Renovations
  • Gweler hefyd "The Buildings of Wales- Gwynedd"Ty yng nghanol pentref, Llanbedr
Ffram goed, waliau cerrig lleol, lolfa wydr a phaneli solar

  • Dangoswyd ar raglen teledu S4C "Galwch Acw"
Ty, Llanfair
Ty pentref yn Llanfair, yn agos i adeiladau rhestredig


Ty teulu ger Bala
Lleolir mewn pentref gwledig, cynllun llawr organig gyda chwrt parcio dan lefel y tir.

Ty yn Nolgellau
Cynllun "gloyn byw" gyda ystafell deulu ganolog ddeulawr a lolfa wydr, paneli twymo dwr solar, offer awyru ac adfer gwres.

Ty ar safle serth, HarlechTy o fewn gardd plasty, BontdduTy Staff Gwesty, Llanbedr
Ffram a gorchudd pren wedi'i adeiladu ar 4 lefel.

 

 

 

Ty ar dro, Harlech
Ty sy'n eistedd ar y traeth ac ynghlwm a'r ddaear gyda'I glawdd cerrig bras, mae'r cynllun yn ymateb I siap arfordir Pen Llyn ar draws y bae. O'r ffenestri llydain gwelir Y Wyddfa, Castell Criccieth a'r holl or Arfordir Treftadaeth cyn belled a Ynys Enlli. Mae'r olygfa o'r fynedfa wedi'I chanoli ar Fynydd yr Eifl gyda'i bryngaer hynafol.
Fideo: Golygfa Allanol

 

Ty ger Pwllheli
Lleolwyd elfen deulawr y ty hwn yn gyfochrog a'r ffordd fawr a'r ty Fictoraidd gerllaw. Mae'r adain hir unllawr sy'n cynnwys y man byw wedi'I gosod ar ongl er mwyn ymateb I Fynydd Carnguwch I'r Gogledd lle saif fferm y teulu.

 

 

Ty ger Eglwys, Clynnog Fawr
Codwyd y ty hwn ar ben wal hynafol yn amgylchynu gardd y cyn-ficerdy and mae'r safle I'w weld o'r eglwys gerllaw. Seilwyd y cynllun ar ffurf a manylion pensaerniaeth traddodiadol lleol er mwyn ymdoddi I mewn I safle mor hanesyddol bwysig a sensitif.