Adeiladau Masnachol

Gwesty Portmeirion
Mae'r practis wedi bod yn gysylltiedig a Phortmeirion ers cyfrannu at y gwaith o ail-godi'r gwesty yn dilyn y tan difrifol ym 1981. Ni fu'r porth newydd yn llwyddiant felly codwyd porth i ddyluniad newydd yn 2010 ar sail cynllun gwreiddiol Clough Williams-Ellis. Ail godwyd adain Orllewinol yr hen blasty hefyd yn gefndir i'r porth ac i gynnwys swyddfeydd a tholiedau.

Castell Deudraeth, Portmeirion
Darparwyd gwasanaeth pensaerniol llawn gan y practis i adfer strwythur y plasty rhestredig er mwyn creu gwesty cyfoes y tu allan i'r pentref. Adferwyd hefyd y gerddi ffurfiol Fictoraidd i ail greu y cyd-destun dirwedd.

     

Canolfan Grefftau Corris
Ers agor ym 1982, mae'r ganolfan wedi tyfu i fod yn atyniad twristiaid llewyrchus yn cynnwys gweithdai, arddangosfeydd a bwyty. Dyluniodd y practis weithdai ychwanegol i'r datblygiad gyda ffurfiau mwy cyfoes i'r gwreiddiol ond yn creu diweddglo gweledol effeithiol i'r grwp.Organig Parc Holiday Complex, Llithfaen, Llyn Peninsula
Canolfan Gwyliau Parc Organig, Llithfaen, Llyn. Cafodd nifer o adeiladau fferm eu adfer a'u trosi i unedau gwyliau moethus. Cadwyd cymeriad y grwp ond addaswyd i fanteisio ar yr olygfa wych dros Ben Llyn a'r mor..

Gwobr Country Landowners Association 2007

Gwesty Dewi Sant, Harlech
Cynlluniodd y practis westy newydd 130 llofft yn cynnwys nifer o fwynderau safonol. Sicrhawyd ganiatad cynllunio llawn oddiwrth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn 2009 ar ol bodloni gofynion cynllunio llym oherwydd lleoliad y safle ger Safle Treftadaeth Ewropeaidd.

Canolfan Ddehongli, Portmeirion
Mae caniatad cynllunio wedi'i sicrhau i godi'r adeilad newydd sbon cyntaf yn y pentref enwog ers marwolaeth Sir Clough Williams-Ellis. Seilir y cynllun organig ar y ffordd fydd bobl yn symud trwy'r adeilad. Bydd y ganolfan yn fan cychwyn i ymwelwyr i'r pentref gyda gwagle arddangosfa, theatr fechan a chaffi.
Fideo: Golygfa Allanol


Ysgubor Gwyliau, Dyffryn Ardudwy
Adfer ac ymestyn hen ysgubor gerrig I greu uned gwyliau cyfoes


Trosiad beudy, Talsarnau
Adfer y gragen wreiddiol a gosod ffenestr dalcen yn gwynebu'r De.